نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور مسئولین آموزش و پرورش در جمع مردم و مسئولین روستای مزرعه نو

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان محمد اشرفیان و حمیدرضا طالعی ، مدیر و نماینده آموزش و پرورش در عقدا این مدیریت درجمع اعضاء شورا،دهیار و اهالی روستای مزرعه نو حضور یافتند.
طی این جلسه مردم و مسئولین این روستا به بیان دغدغه ها و نگرانی های خود در زمینه آموزش و پرورش دانش آموزان مزرعه نو پرداختند و ضمن تشکر و قدردانی از مجموعه آموزش و پرورش شهرستان در راستای توجه و رسیدگی به مسائل و مشکلات آموزشی این روستا خواستار حفظ آموزشگاه مقطع متوسطه اول این روستا شدند.
ساماندهی فضاهای آموزشی مزرعه نو و سازماندهی نیروی انسانی این روستا و لزوم عدالت و نگاه برابر آموزشی به دانش آموزان روستاهایی همچون مزرعه نو از دیگر مباحثی بود که مسئولین آموزش و پرورش شهرستان و مسئولین روستای مزرعه نو حول آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.