نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور بازرسین وزارتی در مدارس برگزیده طرح تعالی شهرستان

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان گنج‌بخش و جعفری، کارشناسان آموزش متوسطه اول و دوم اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان بعنوان بازرسین وزارتی وزارت آموزش و پرورش روند اجرای طرح تعالی را در مدارس برگزیده شهرستان  در استان (‌ آموزشگاههای مادر و 22 بهمن ) مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند و  شاخصهای آن را در قالب 10 عنوان و 240 آیتم امتیاز دهی کردند.

شایان ذکر است این بازرسین وزارتی اعزامی از طرف دانشگاه فرهنگیان می باشند.