نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان جلسه کمیته هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم با حضور معاونین آموزشی و پرورشی و کارشناسان حوزه معاونت آموزشی، مسئولین مرکز مشاوره و مدیران مدارس مقطع متوسطه اول در دفتر مدیر آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.

بررسی کف و سقف معدل و نمرات مطلوب دروس عمومی و تخصصی جهت ورود به هریک از رشته ها، هماهنگی و برنامه ریزی لازم در راستای هدایت صحیح تحصیلی دانش آموزان بین مدیران مدارس و مسئولین مرکز مشاوره از موضوعات مورد بحث این جلسه بود.

گفتنی است بالغ بر 800 دانش آموز دختر و پسر پایه نهم مدارس متوسطه اول سراسر شهرستان بر اساس استعداد، علائق شخصی، مشاوره و هدایت تحصیلی مشاوران مدارس و ضوابط مربوطه به رشته های گوناگون حوزه های نظری، فنی‌حرفه‌ای و کاردانش هدایت خواهند شد.