نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم افزایی مدیران مدارس متوسطه اول برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان جلسه هم افزایی مدیران متوسطه اول بمنظور بررسی نتایج پیش آزمون بهبود عملکرد و شناسایی نقاط ضعف و قوت دانش آموزان و با حضور معاونین آموزشی و پرورشی و کارشناس آموزش متوسطه اول این مدیریت در دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) برگزار شد.