نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان اردکان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی این شهرستان با حضور کلیه اعضاء و مسئولین سواد اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و با ریاست هادی مقیمی ، فرماندار شهرستان، در محل دفتر فرماندار برگزار شد.
طی این جلسه علی محمدشاهی، کارشناس مسئول سوادآموزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گزارشی آماری از بیسوادان شهرستان، پالایش و آمایش آنها بر اساس شاخص های مربوطه و گزارش عملکرد واحد سوادآموزی آموزش و پرورش شهرستان را ارائه کرد و به بیان دلایل تداوم بیسوادی در شهرستان پرداخت.مرآت امین الرعایا، معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان نیز در سخنانی کوتاه به بیان تاثیرات سوادآموزی بر وضعیت اقتصادی افراد بیسواد و اثرات این امر بر شخصیتو اعتماد بنفس افراد پرداخت. وی در ادامه به نقش جلسات شورای پشتیبانی سوادآموزی در تسهیل امر آموزش افراد بیسواد و اقدامات دولت درجهت تقویت این شوراها در سراسر کشور اشاره کرد و احیاء این شوراها را از دستاوردهای دولت برشمرد. امین الرعایا در پایان به بیان اولویتهای استانی در سال 95 که پالایش و پوشش کامل افراد بیسواد پرداخت و خواستار نگاه تمامی نهادها به امر سوادآموزی بعنوان یک تکلیف جمعی شد.
در ادامه این جلسه نیز هریک از اعضاء و رؤسای دستگاههای شهرستان به ارائه گزارش عملکرد نهاد متبوع خود در راستای پیشبرد سوادآموزی افراد بیسواد پرداختند و نظرات و پیشنهادهای خود را در این خصوص اعلام کردند.از تصمیمات مهم این جلسه می توان به در دستور کار قرار دادن بحث آموزش اتباع بیگانه به طور جدی و بکارگیری اهرمهای لازم در خصوص جذب افراد بیسواد و آموزش آنها و اعمال برخی محدودیتها در راستای سوادآموزی این دست افراد اشاره کرد.