نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای اداری و مسئولین دوایر آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد

جلسه شورای اداری و مسئولین دوایر آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان جلسه مسئولین دوایر و شورای اداری  این مدیریت با حضور مدیر، معاونین و مسئولین دوایر مختلف و به منظور هم اندیشی در راستای بهبود وارتقا بخشی ارائه خدمات به جامعه فرهنگیان و مردم شریف و هماهنگی هرچه بیشتر دوایر با یکدیگر برگزار شد.

طی این جلسه هریک از مسئولین دوایر به بیان مسائل و شرایط حوزه تخصصی خود پرداخته و راهکارهای خویش در راستای بهبود اجرای امور و ارائه خدمات بهتر به مراجعین را بیان کردند.