نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه رؤسای شورا های دانش آموزی پسران برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

جلسه رؤسای شوراهای دانش آموزی ویژه مدارس متوسطه دوره اول و دوم پسران با حضور رئیس ، معاون پرورشی و کارشناس فرهنگی هنری و مشاوره اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان در سالن جلسات این مدیریت برگزار گردید. در این جلسه  هر کدام از دانش آموزان به بیان نظرات و پیشنهادات درخصوص اشورای دانش آموزی  پرداختند.

آدرس کوتاه: