نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه رؤسای شورا های دانش آموزی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

جلسه رؤسای شوراهای دانش آموزی ویژه مدارس متوسطه دوره اول و دوم دختران با حضور رئیس ، معاون پرورشی و کارشناس فرهنگی هنری و مشاوره اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان در سالن جلسات این مدیریت برگزار گردید. این جلسه با موضوع فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی تشکیل گردید که هر کدام از دانش آموزان به بیان نظرات و پیشنهادات درخصوص این موضوع  پرداختند.