نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه آماده سازی جشن غنچه ها وشکوفه ها

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و بمنظور ایجاد هماهنگی درون سازمانی، جلسه هم اندیشی و هم افزایی برگزاری جشن غنچه ها و شکوفه ها در دفتر مدیر آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.