نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جذب خیر جهت تکمیل سالن چندمنظوره آموزشگاه حائریان

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

باحضورورثه مرحوم حاج محمد عمویی در محل اداره آموزش وپرورش اردکان،قراردادتکمیل سالن چند منظوره آموزشگاه حائریان منعقدگردید.لازم به ذکراست که 50 درصدکارساخت این سالن 230مترمربعی توسط خانواده شهیدان،رضاومحمدافخمی انجام گردیده وبه منظورتکمیل آن ،مبلغ یک میلیاردوپانصدمیلیون ریال توسط خانواده مرحوم عمویی در نظرگرفته شده است.