اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

ثبت نام پایه اول


مدیریت آموزش و پرورش اردکان جهت اجرای پروتکل فاصله گذاری اجتماعی  اقدام به پیش ثبت نام دانش آموزان به صورت غیر حضوری نموده است لذا اولیای محترم دانش آموزان می توانند با مراجعه به سایت و تکمیل فرم پیش ثبت نام اقدام نمایند.
بدیهی است پس از این تاریخ امکان ثبت نام فقط در مدارس با ظرفیت خالی  ممکن خواهد بود.

 

(صرفا مدارس دولتی)


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات