نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از کارشناسان دایره نهضت سواد آموزی

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

به مناسبت هفته سواد آموزی و7 دی سالروز تاسیس نهضت سواد آموزی به فرمان حضرت آمام خمینی (ره)، از کارشناسان این حوزه تقدیر و تجلیل به عمل آمد. شایان ذکر است بیش از 98 درصد از جمعیت شهرستان اردکان باسواد هستند. درصد باسوادی در سال 1355 از 47/5 درصد به 98/81 درصد در سال جاری رسیده است.