نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بمنظور برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان جلسه هماهنگی عوامل اجرایی و رؤسای حوزه های برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه با حضور مدیر، معاون آموزشی و کارشناس امتحانات این مدیریت در سالن جلسات آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد. بیان نکات و قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به نحوه برگزاری آزمون و فراهم آوردن شرایط مطلوب برای دانش آموزان از محورهای این جلسه یک ساعته بود.

شایان ذکر است آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی متوسطه دوره اول و دوم جمعه این هفته مورخ 9 تیر ماه در چهار حوزه دانشگاه پیام نور، ویژه داوطلبان پسر ورودی هفتم، دبیرستان خادم زاده،ویژه داوطلبان دخترورودی هفتم، سالن امراللهی، ویژه داوطلبان پسر ورودی دهم، و دبیرستان علی ابن ابیطالب،ویژه داوطلبان دختر ورودی دهم برگزار می‌شود.