نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بمنظور بررسی مشکلات مدارس عقدا صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان محمد اشرفیان، مدیر آموزش و پرورش ، بهمراه محمود فتاحی، مسئولنمایندگی آموزش و پرورش در عقدا طی بازدیدی یکروزه از مدارس روستاهای عقدا بازدید بعمل آورده و روند اجرا و مدیریت امور پرورشی و آموزشی این مدارس را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.