نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری معارفه محمدرضا سرافرازی مسئول اتحادیه انجمن اسلامی شهرستان اردکان

برگزاری معارفه محمدرضا سرافرازی مسئول اتحادیه انجمن اسلامی شهرستان اردکان


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

محمدرضا سرافرازی به عنوان مسئول اتحادیه انجمن اسلامی شهرستان اردکان معرفی شد.

در این جلسه که با حضور میرشریف، مسئول اتحادیه انجمن اسلامی استان یزد، برگزار شد ابوالفضل کارگر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان، از محمدرضا سرافرازی خواست تا با برنامه ریزی و استفاده از پتانسیل های موجود فعالیت های جدی و هدفمند خود را در پیش بگیرند.