نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات مینی والیبال دختران مقطع ابتدایی

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مسابقات مینی والیبال دختران ابتدایی شهرستان اردکان به مدت چهار روزدر سالن تالار تختی اردکان برگزارشد در پایان این مسابقات،تیم آموزشگاه مادر به مقام اول وتیم های آموزشگاه دکتر نصیری و بنت الهدی به ترتیب مقام دوم وسوم را کسب نمودند.