نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات طناب زنی با برتری تیم های آموزشگاه مادر و22بهمن

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مسابقات طناب زنی مدارس استان درشهرستان یزد برگزار شدوتیم شهرستان اردکان،ازمدارس مادر و22بهمن ، مقام اول امدادي تركيبي ، مقام دوم سينگل داچ و مقام سوم تيمي را بدست آوردند.شایان ذکر است که خانم ها فاضل پورو طلایی به عنوان مربی وسرپرست تیم حضور داشتند.