نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات بدمینتون دانش آموزی استان

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مسابقات بدمینتون پسران ودختران استان در خانه بدمینتون شهرستان اردکان برگزارگردید.گفتنی است که نفرات برترجهت شرکت در مسابقات کشوری که در شهرستان های رامسر وزنجان برگزارمی گردد،شرکت خواهند کرد.