نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه کمیته هماهنگی وپشتیبانی

برگزاری جلسه کمیته هماهنگی وپشتیبانی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

جلسه کمیته هماهنگی و پشتیبانی با حضور محمداشرفیان مدیر اداره،مهدی نامزد مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج اردکان وجمعی از همکاران  مدیریت آموزش و پرورش در محل سالن جلسات اداره آموزش و پرورش اردکان  برگزار گردید.گفتنی است که درطرح هجرت امسال 250نفراز دانش آموزان علاقه مند دختر وپسرمتوسطه اول ودوم دررشته های گوناگون شرکت می کنند وهمچنین تعدادی از دانش آموزان هنرستان شفق نیز در اجرای این طرح همکاری دارند.