نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه هم اندیشی دوره پیش دانشگاهی

برگزاری جلسه هم اندیشی دوره پیش دانشگاهی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

جلسه هم اندیشی دوره پیش دانشگاهی درمحل سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی،تربیتی امام خمینی(ره)با حضورمدیران،معاونین آموزشی، مشاوران ودبیران پیش دانشگاهی وهمچنین مسئولین مدیریت آموزش وپرورش اردکان برگزارشد.ازجمله موضوعاتی که دراین جلسه مورد بحث قرار گرفت می توان به روش های انگیزه بخشی به دانش آموزان، تقویت پایگاههای مطالعاتی وهمچنین اهمیت وقت وزمان باقی مانده تا کنکوراشاره کرد.در ادامه نمایندگان هریک از گروههای شرکت کننده به بیان نقطه نظرات خود در باب این موضوعات پرداختند.در پایان محمد اشرفیان مدیرآموزش وپرورش اردکان به جمع بندی نقطه نظرات همکاران پرداخت ونکاتی رادرهمین ارتباط متذکر شد.