نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مشاورین مدارس شهرستان اردکان در هفته بهداشت روان

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

موضوع جلسه برنامه های هفته بهداشت روان و استخراج آسیب های دانش آموزان در مدارس مختلف بود که مشاورین ضمن ارائه آسیب ها، راهکارهای آن را ارائه دادند.