نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مجامع اعضا سازمان دانش آموزی شهرستان

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان با هدف تصمیم گیری و مدیریت برنامه های سازمان دانش آموزی شهرستان و با حضور مدیر و مسئولین سازمان دانش آموزی استان و شهرستان، معاون پرورشی این مدیریت و مربیان و دانش آموزان عضو مجامع جلسه ی هماهنگی مجامع اعضاء و مربیان سازمان دانش آموزی اردکان برگزارشد.

دراین جلسه حسین ملانوری مدیرسازمان دانش آموزی استان یزد با تشکر صمیمانه از حضور اعضا بر تقویت ، همگرایی ، همسویی و کاربردی شدن مباحث جلسات در راستای مدیریت برنامه های سازمان دانش آموزی و توسعه و تقویت اردوهای دانش آموزی تاکید کرد.