نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه توجیهی مشاوران جهت انتخاب رشته کنکور97

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

جلسه توجیهی مشاوران جهت انتخاب رشته کنکور97 در سالن جلسات آموزش وپرورش اردکان برگزار شد.ابتدا محمد اشرفیان مدیر اداره از زحمات مشاوران در طول سال تحصیلی تقدیروتشکر کردو انتخاب رشته را یکی از مهمترین وحساس ترین تصمیمات هر فرد در طول زندگی اش خواند که باگرفتن مشاوره ازمتخصصان می توان آن را به بهترین تصمیم زندگی تبدیل نمود.در ادامه مشاوران به بحث وتبادل نظر درباره روند اجرایی پایگاه انتخاب رشته ورشته های دانشگاهی پرداختند.