نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه اموزش خانواده در هنرستان شهید مطهری

بمنظور آشنایی والدین دانش آموزان با حیطه شناخت نوجوان و راهکارهای ارتباط با او در هنرستان فنی شهید مطهری برگزار شد. طی این جلسه حجت الاسلام سبحانی طی سخنانی به بیان اهمیت شناخت نوجوانان و رفتارهای ویژه دوره نوجوانی از سوی والدین پرداخت و در خصوص راهکارهای ارتباط صحیح و منطقی با نوجوانان مطالبی را بیان کرد و بر لزوم بکارگیری اصول ارتباط مثبت و سازنده بین والدین و فرزندان نوجوان آنها تاکید کرد.