نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن ستارگان دبیرستان شاهد سید الشهداء(ع)

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

جشن ستارگان دبیرستان شاهد سیدالشهداء(ع)با حضور پرشور دانش آموزان این آموزشگاه برگزارشد.در این مراسم رییس آموزش وپرورش،کادر آموزشگاه واولیاءدانش آموزان شرکت داشتندودانش آموزان هنرمند و ورزشکار آموزشگاه شمه ای از هنر و ورزش خود را ارائه نمودندودر خاتمه مراسم به 106نفرازدانش آموز نخبه درسی و ورزشی این آموزشگاه هدایایی به رسم یاد بود تقدیم شدوهمچنین از کادر دبیرستان نیز قدردانی گردید.