نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری امتحانات به روایت تصویر

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان صبح امروز کارشناسان ارزیابی عملکرد و آموزش متوسطه این مدیریت از روند برگزاری امتحانات خرداد ماه مدارس متوسطه اول و دوم بازدید بعمل آوردند.