نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با موضوع ثبت نام مدارس شاهد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، نخستین جلسه ستاد شاهد در سال 96 با حضور معاون آموزشی و کارشناس شاهد این مدیریت ،رئیس و کارشناس فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیران مدارس شاهد شهرستان صبح امروز در دفتر مدیر آموزش و پرورش شهرستان بمنظور بررسی تغییرات دستورالعمل ثبت نام مدارس شاهد برگزار شد.