نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین آموزش و پرورش شهرستان از کارخانه لبنیات زارع

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، مدیر ، معاون پشتیبانی و کارشناس تدارکات و خدمات این مدیریت از کارخانه لبنیات زارع که مسئولیت تهیه و توزیع شیر رایگان مدارس شهرستان را بر عهده دارد، بازدید بعمل آوردند.