نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین آموزش و پرورش استان از حوزه امتحانات طرح جامع

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان کارشناس مسئولان سنجش و حراست اداره کل آموزش و پرورش استان یزد بهمراه معاون آموزشی و کارشناس امتحانات این مدیریت از حوزه برگزاری امتحانات طرح جامع شهرستان بازدید بعمل آورده و روند برگزاری امتحانات را مورد ارزیابی قرار دادند.