نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین آموزش و پرورش از دبیرستان برخورداری احمدآباد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمنظور بررسی شرایط و مشکلات آموزشی و پرورشی و روند اجرای امور در دبیرستان برخورداری احمدآباد ، محمد اشرفیان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهمراه کارشناسان آموزش متوسطه اول و حراست این مدیریت از آموزشگاه برخورداری احمدآباد بازدید بعمل آوردند.