نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید فرماندار شهرستان از امتحانات نوبت دوم دانش آموزان

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان ، هادی مقیمی ، فرماندار شهرستان، بهمراه مدیر و معاون آموزشی آموزش و پرورش از حوزه های امتحانات نهایی و داخلی نوبت دوم دانش آموزان شهرستان بازدید بعمل آورده و شرایط برگزاری امتحانات را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.