نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش اداره کل از آموزشگاه های شهرستان اردکان

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

به مناسبت بزرگداشت روز مهندس ،مسعود قلع گر رئیس آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش اداره کل به همراه ابوالفضل کارگر رئیس اداره آموزش وپرورش از آموزشگاه های فنی و حرفه ای و کارودانش شهرستان اردکان بازدید و از زحمات و تلاش همکاران  تشکر و قدردانی نمودند.