نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بازرسین استانی از امتحانات نهایی شهرستان

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان: صبح امروز آقایان امینی و بخشی، بازرسین اداره کل آموزش و پرورش استان، از حوزه های امتحانات نهایی دی ماه شهرستان در دبیرستان ماندگار شرف و خادم زاده به همراه مدیر، معاون پرورشی و کارشناس سنجش آموزش و پرورش شهرستان بازدید بعمل آورده و روند برگزاری امتحانات را خوب ارزیابی کردند. لازم به ذکر است این بازرسین از حوزه امتحانات داخلی دبیرستان خادم زاده نیز بازدید کرده و روند اجرای امتحانات داخلی را هم مورد بررسی قرار دادند.