نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از کلاسهای آمادگی آزمون ورودی مدارس نمونه

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان ، محمد اشرفیان و مسعود ابراهیم زاده، مدیر و کارشناس آموزش متوسطه اول این مدیریت از کلاسهای تست آمادگی آزمون ورودی مدارس نمونه دوره دوم در دبیرستان شهید رجایی(شاهد) و نمونه سعدی بازدید بعمل آورده و به بررسی برنامه های اجرایی جهت آمادگی دانش آموزان در این دو آموزشگاه پرداختند.