نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مدرسه رضاعلی قاسمی ترک آباد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

ابوالفضل کارگر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان، به همراه محمد رضاپور، معاون پشتیبانی آموزش و پرورش شهرستان اردکان، از آموزشگاه رضاعلی قاسمی بازدید نمودند و از نزدیک از مشکلات این آموزشگاه جویا شدند.