نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از امتحانات شهریور ماه

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان اردکان ، مدیر، کارشناس مسئول آموزش متوسطه و کارشناس ارزیابی عملکرد این مدیریت از حوزه های امتحانات نهایی،بزرگسالان و طرح جامع در سالن امراللهی، دبیرستان خادم زاده و پژوهش سرای دانش آموزی جوان بازدید کرده و روند برگزاری امتحانات را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.