نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از امتحانات داخلی نوبت دوم مدارس به روایت تصویر

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان صبح امروز محمد اشرفیان ، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ‌، بهمراه مسعود ابراهیم‌زاده ، کارشناس آموزش متوسطه اول از روند برگزاری امتحانات داخلی مدارس مقطع متوسطه اول بازدید بعمل آوردند.