نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین نمازجماعت در دبیرستان دخترانه 17شهریور (طنین بانگ توحید)

اولین نمازجماعت در دبیرستان دخترانه 17شهریور (طنین بانگ توحید)


امروز اول مهر دانش آموزان دبیرستان دخترانه 17شهریور اولین نماز سال تحصیلی خود را به جماعت برگزار کردند در این مراسم مدیر آموزش وپرورش اردکان و جمعی از همکاران اداری ،مدیرودبیران آموزشگاه نیز حضور داشتند.