نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس شهرستان به روایت تصویر

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس سراسر شهرستان همزمان با مدارس استان برگزار شد و دانش آموزان نمایندگان مورد نظر خود جهت حضور در شوراهای دانش آموزی را انتخاب کردند.
گفتنی است هدف از تشکیل شوراهای دانش آموزی ارتباط هرچه بیشتر مجموعه اداری و آموزشی مدارس با دانش آموزان و پرورش روحیه مسئولیت پذیری، پرسشگری، پاسخگویی و داشتن نقش فعال در جامعه می باشد.