نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از طرح مدام در دبیرستان چهارده معصوم معصوم بازدید شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان ، صبح امروز معاون آموزشی و کارشناسان آموزش متوسطه اول و حراست این مدیریت با بازدید از دبیرستان چهارده معصوم ،روند اجرای طرح مدام، مشارکت دانش آموز در امور مدرسه، را در این آموزشگاه مورد ارزیابی و بررسی قرار دادند.