نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از روند آماده سازی آموزشگاه خیّری حضرت مریم بازدید شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان مدیر ،‌ معاون پشتیبانی و کارشناس حراست این مدیریت با حضور در آموزشگاه خیّری حضرت مریم روند آماده سازی این آموزشگاه را مورد بازدید قرار داده و مشکلات و مسائل مربوط به آن را بررسی کردند.