نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از دبستان شهید جلیل بهجتی بازدید شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمنظور ارزیابی و بررسی روند اجرای امور آموزشی و پرورشی و مسائل و مشکلات آموزگاران،مدیر و کارشناسان حوزه های آموزش و ارزیابی عملکرد از دبستان شهید جلیل بهجتی بازدید کرده و به بحث و تبادل نظر با مدیر و آموزگاران این آموزشگاه در راستای بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان پرداختند.