نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از حوزه امتحانات نهایی شهریور بازدید شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، مدیر، معاون آموزشی و کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات این مدیریت از حوزه امتحانات نهایی شهریور ماه در سالن چند منظوره امراللهی و دبیرستان خادم زاده بازدید کردند و روند برگزاری امتحانات را مورد بررسی قرار دادند.