نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از حوزه امتحانات طرح جامع و داخلی مدارس بازدید شد

به گزارشس روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، صبح امروز مدیر و کارشناس ارزیابی و رسیدگی به شکایات این مدیریت از حوزه امتحانات طرح جامع و امتحانات نوبت اول مدارس متوسطه دوم بازدید کردند.