نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از امتحانات هنرستان شهید صدوقی بازدید شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، صبح امروز محمد اشرفیان، مدیر، بهمراه حمید ادبی، معاون آموزشی این مدیریت از حوزه امتحانات داخلی دانش آموزان هنرستان شهید صدوقی بازدید بعمل آورده و روند برگزاری امتحانات این هنرستان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.