نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از امتحانات نهایی نوبت مرداد پایه سوم دوره متوسطه دوم بازدید بعمل آمد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان محمد اشرفیان ،‌ مدیر آموزش و پرورش ، بهمراه کارشناسان امتحانات و حراست از حوزه برگزاری امتحانات نهایی مرداد ماه دختران و پسران پایه سوم متوسطه دوم و داوطلبان آزاد بازدید بعمل آوردند و روند برگزاری امتحانات را در دو  حوزه دبیرستان خادم زاده ( دختران ) و سالن امراللهی (پسران ) مورد ارزیابی قرار دارند.