نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون پیشرفت تحصیلی هنرستانها به روایت تصویر

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمنظور ارزیابی سطح علمی هنرجویان هنرستانهای فنی حرفه ای و کار و دانش ،مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی در هنرستانهای شهرستان برگزار شد.