نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون علمی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان آزمون علمی دانش آموزان پایه های پنجم و ششم ابتدایی در مدارس سطح شهرستان برگزار شد.

گفتنی است مدیر و جمعی از کارشناسان آموزش و پرورش شهرستان با حضور در مدارس از روند اجرای این آزمون بازدید بعمل آوردند.

شایان ذکراست این آزمون در دو مرحله و بمنظور آمادگی برای طرح شهاب برگزار می شود.