نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون علمی‌عملکردی آموزگاران دوره ابتدایی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمنظور سنجش سطح علمی آموزگاران مقطع ابتدایی شهرستان، همزمان با سراسر استان آزمون علمی‌عملکردی آموزگاران دوره ابتدایی در سالن خیّری امرللهی و دبیرستان خادم‌زاده شهرستان برگزار شد.

گفتنی است مدیر ، معاون پرورشی و کارشناسان ارزیابی عملکرد و حراست این مدیریت نیز روند برگزاری این آزمون مورد بازدید و ارزیابی قرار دادند.