نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون شبیه ساز ورودی مدارس نمونه مقطع متوسطه دوم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان آزمون شبیه سازی شده ورودی مدارس نمونه متوسطه دوره دوم با شرکت بیش از 250 دانش آموز دختر و پسر پایه نهم سراسر شهرستان برای اولین بار در استان برگزار شد. هدف از برگزاری این آزمون آشنایی دانش آموزان با فضا و شرایط آزمون اصلی ورودی مدارس نمونه متوسطه دوره دوم است که 29 خرداد ماه برگزار خواهد شد. گفتنی است محمد اشرفیان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان، بهمراه حمید ادبی و مسعود ابراهیم‌زاده ، معاون آموزشی و کارشناس آموزش متوسطه اول این مدیریت با حضور در حوزه های برگزاری این آزمون روند برگزاری آن را مورد ارزیابی قرار دادند.